Zorg en ondersteuning

Sfeerimpressie5

Kinderfysiotherapie

Een goede motorische ontwikkeling is de basis voor het leren. Het verwerven van een uitgebreide bewegingservaring is een belangrijke doelstelling van het bewegingsonderwijs aan jonge kinderen. Wij werken samen met Heleen van Rooijen van Kind en Fysio Nieuwegein. Zij is iedere dinsdag aanwezig om kinderen van onze school te begeleiden.

De samenwerking van beweging en waarneming én de ordening van tijd en ruimte, zijn belangrijke aspecten. Het zijn voorwaarden om uiteindelijk te komen tot het leren lezen, rekenen en schrijven.
Heleen van Rooijen (kinderfysiotherapeut)

Logopedie

De Toonladder is een unieke samenwerking aangegaan met een vrijgevestigde logopedist. Haar naam is Lisa Fangman. De samenwerking resulteert in het consulteren van de logopedist bij vermoeden van spraak- en of taalproblemen.

Vroege en adequate hulp voorkomt problemen op latere leeftijd
Lisa Fangman (logopedist)

Schoolmaatschappelijkwerk

Alle basisscholen in Nieuwegein kunnen gebruik maken van het schoolmaatschappelijk werk. Jullie, als ouder, en de school kunnen een beroep doen op het schoolmaatschappelijk werk bij zorgen of problemen rondom kinderen.

Missie en visie

Als openbare school zijn wij gericht op de samenleving als geheel.

Het team

Op De Toonladder werken wij met een enthousiast en bevlogen team aan goed onderwijs en een veilige omgeving voor onze leerlingen.

Ervaringen

Wat maakt De Toonladder nu zo uniek volgens de ouders van leerlingen?